Bokföring vid internationell handel

Om du driver ett företag som är verksamt i olika länder kan bokföringen vara krånglig. Det stämmer framförallt om du får betalt i olika valutor och måste ta växlingskurser i beaktning för att det ska bli rätt. Dessutom är det andra momsregler om du handlar med länder utanför EU, som till exempel Storbritannien.

Internationell handel gör att bokföring och redovisningen blir mer komplicerad och Skatteverkets regler är inte alltid lätta att förstå. Många väljer att ta in professionell hjälp med den löpande bokföringen och årsredovisningen för att allt ska bli rätt. Om det finns en bra struktur från början är det lättare att sköta bokföringen och redovisningen i framtiden.

Idag finns många moderna redovisningsbyråer som hjälper svenska företag med hur de bokför internationell handel. Saldo Redo är en sådan redovisningsbyrå i Stockholm som sköter företagens löpande bokföring så att de kan fortsätta fokusera på kärnverksamheten.

Moms vid internationell handel

Det spelar ingen roll om du handlar med tjänster inom eller utanför EU, utan moms fungerar alltid likadant. Om handeln sker med företagare i ett annat land ska du inte ta ut svensk moms, utan köparen ska redovisa momsen i landet där de har sitt säte. Om du köper tjänster från ett utländskt företag ska du i regel redovisa utgående och ingående moms.

När du säljer på distans inom EU

Om företaget säljer varor och tjänster till privatpersoner kan de behöva registrera sig för moms i köparens land. Företagen som måste göra det får en mer komplicerad administration och för att förenkla den kan de redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar OSS.

När du ska redovisa ett inköp av varor eller tjänster från utlandet så ska de redovisas med fiktiv moms. Det ska du göra även om leverantören har lagt på moms eller inte, eftersom Skatteverket vill ha koll på hur mycket import som sker i landet.

Det rekommenderas att du använder dig av ett bokföringsprogram med mallar för hur moms fylls i. Du skriver själv in det totala beloppet som har dragits och sedan sköter systemet resten. Det innebär att bokföringen blir likadan oavsett om momsen är med eller inte på det underlag som du har fått.