Flerspråkiga webbplatser – Så skapar du en internationell webbplats

Det kan vara en utmaning att skapa en webbplats som är tillgänglig för en internationell publik. Det finns många faktorer att ta hänsyn till, från språkbarriärer till kulturella skillnader. Men med noggrann planering och genomförande är det möjligt att skapa en webbplats som tilltalar en global publik. Nobox är webbyrå som kan hjälpa dig skapa en flerspråkig webbplats.

En av de viktigaste faktorerna för en internationell webbplats är språket. Det är viktigt att välja ett språk som kommer att förstås av det största antalet människor. Engelska anses i allmänhet vara det bästa valet för detta, eftersom det är det mest talade språket i världen. Det kan dock finnas fall där ett annat språk skulle vara mer lämpligt. Om din målgrupp till exempel främst är spansktalande är spanska ett bättre val.

Ett annat viktigt övervägande är kultur. Olika kulturer har olika värderingar och traditioner. Det som anses vara artigt eller lämpligt i en kultur kan anses vara stötande i en annan. I vissa kulturer anses det till exempel vara ohyfsat att visa någon skosulorna på dina skor. I andra är det helt acceptabelt. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och ta hänsyn till dem när du skapar din webbplats.

Anpassa webbplatsen för flerspråkighet

Det första steget för att göra din webbplats flerspråkig är att installera ett språkplugin. På så sätt kan du lägga till flera språk på din webbplats och enkelt växla mellan dem. När du har installerat insticksprogrammet kan du börja lägga till innehåll på olika språk.

Det är viktigt att se till att din webbplats är optimerad för sökmotorer på varje språk. Detta innebär att du skapar separata sidor eller inlägg för varje språk och inkluderar relevanta nyckelord i varje sida eller inlägg. Du kan använda ett plugin som Yoast SEO för att hjälpa till med detta.

När du har lagt till innehåll på flera språk måste du tala om för besökarna vilket språk de ska se din webbplats på. Det bästa sättet att göra detta är att använda ett plugin som WPML som låter dig lägga till en språkbytare på din webbplats. På så sätt kan besökarna välja vilket språk de vill se din webbplats på.

Att skapa en flerspråkig webbplats är ett utmärkt sätt att nå en större publik. Genom att ta hänsyn till faktorer som språk och kultur kan du skapa en webbplats som är tillgänglig för människor från hela världen. Med lite ansträngning kan du nå nya kunder från världens alla hörn.