Kort om frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam

Det finns många frihandelsavtal att hålla reda på. Ett av de avtal som lätt faller under radarn är frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam som trädde i kraft år 2020. Många företag har affärsrelationer med länder i Sydostasien och Vietnam är inget undantag. Avtalet innebär många nya affärsmöjligheter för många olika branscher.

Nya möjligheter för många branscher – bland annat cykelbranschen

Avtalet kommer även öka möjligheterna att stärka utbytet mellan tillverkningsindustrin i Vietnam och den inre marknaden i EU. Restriktioner för utländska investeringar har mildrats bland annat för cyklar och motorcyklar. Det kan innebära att EU får tillgång till ett större utbud av cyklar.

Cykelbranschen växer när både efterfrågan och utbud växer med frihandel. Dessutom blir det lättare att sälja tillbehör till cyklar. Exempelvis sitt bättre med rätt cykelsadel och anpassa cykel bättre efter behov med fler produkter än tidigare. Frihandelsavtal som möjliggör investeringar kan bidra till förbättringar för slutkund på många olika sätt, i Vietnam som medlemsstater i EU.

Avskaffade tullar och minskad byråkrati för många sektorer

Frihandelsavtalet med Vietnam kommer att avskaffa runt 99 % av alla tullar. Dessutom kommer det minska byråkratin vilket ofta är ett stort hinder för handel utanför EU. Europeiska Kommissionen har samlat alla viktiga punkter i frihandelsavtalet. Det är helt klart värt att studera för många som vill expandera sin marknad.

Eftersom frihandelsavtalet omfattar många olika branscher och områden öppnas det upp för nya affärsmöjligheter. Förutom tillverkningsindustrin påverkas även bilindustrin och kemikaliebranschen.

Även livsmedelsindustrin har anledning att se över avtalet då det finns flera förbättringar och förenklingar. Det gäller såväl import som export och inkluderar även jordbruksprodukter. Avtalet omfattar även många områden som rör tjänstesektorn och tjänsteleverantörer. Några viktiga sektorer som får lättnader är finansiella sektorn och företagstjänster.