Information

Vapes och e-handel: Vad gäller?

I takt med att e-handeln växer sig allt starkare i olika branscher, har även marknaden för elektroniska cigaretter, eller vapes, sett en explosiv tillväxt. Denna framväxt har inte enbart lett till förändringar i konsumentbeteende utan [läs mer…]

Information

Kort information om lagerbolag

Ett lagerbolag är samma sak som ett aktiebolag, den enda skillnaden är att man inte behöver vänta på Bolagsverkets registrering av bolaget när man köper ett lagerbolag. Det är helt enkelt ett aktiebolag som redan [läs mer…]

Information

Vad är frihandel?

Frihandel är ett begrepp som används då länder eller regioner vill möjliggöra för enkel och effektiv handel inom de gemensamma områdena. Med hjälp av frihandel ska företag som är verksamma inom frihandelsområdet exempelvis enkelt kunna [läs mer…]