Introduktion till frihandelsavtalet inom EU

Inom EU finns det ett frihandelsavtal på plats för att verka för en enkel, effektiv och smidig handel mellan de ingående medlemsländerna. Detta anses vara en av de största fördelarna med att vara ett medlemsland inom EU. Men vad innebär egentligen frihandelsavtalet som finns inom EU? Vi har tittat närmare på det i denna artikel.

Vad är frihandel?

Till att börja med ska vi titta närmare på begreppet frihandel. Begreppet frihandel har inte en globalt överenskommen definition för vad det ska innefatta. Men det närmaste du kan komma är kanske att tänka på det som handel utan begränsande faktorer. Handel som förekommer inom ett land är den yttersta formen av frihandel. Där förekommer inga tullar, importkvoter eller andra regelverk som begränsar den handel som får förekomma inom området.

På samma sätt vill länder och organisationer världen över att företag ska kunna bedriva global handel. Genom ett avtal länder eller regioner emellan kan villkor för handel överenskommas som därigenom kan skapa så stor frihet och rörlighet inom de gemensamma områdena. Med hjälp av ett frihandelsavtal kan det då vara enkelt att bedriva handel med varor eller tjänster över landsgränser utan att exempelvis tullregler blir kostsamma eller tidsödande. Kort sagt innebär frihandelsavtal att företag ges möjlighet att växa och bli framgångsrika på en större marknad. Förhoppningen är att det ska bidra till att företag och arbetstillfällen stannar och expanderar inom det gemensamma området.

Frihandelsavtalet inom EU

EU har ett frihandelsavtal som innefattar medlemsländerna som bygger upp den gemensamma unionen. Men EU har även arbetat fram frihandelsavtal för hela unionen med ett stort antal ytterligare länder. Totalt cirka 70 länder ingår i dagsläget inom det frihandelsavtal som EU förhandlat fram. Därigenom har medlemsländer i EU stor handelsfrihet för att enkelt kunna verka på en global marknad.

För dig som företagare innebär detta en stor fördel så länge du har kontroll över dina produkter och vilka exakta tullregler som gäller. Vissa varor kan vara tullfria även utan frihandelsavtalet medan andra kan bli tullfria med hjälp av avtalet. För att säkerställa att din handel hanteras rätt behöver du sätta dig in i reglerna som gäller gentemot de länder du planerar att utbyta handel med och vilka varor det gäller. Om du inte har kunskapen inom ditt företag finns det hjälp att få på marknaden. Sök upp en handelsrådgivare som kan hjälpa dig att se exakt vad som gäller för ditt företag.

Vad krävs för att använda dig av frihandelsavtalet?

För att du ska kunna använda dig av frihandelsavtalet EU har förhandlat fram behöver du en del saker. En av de mer tongivande kraven inom frihandelsavtalet är att produkterna du säljer behöver uppfylla de så kallade ursprungsreglerna i avtalet mellan aktuella länder. Ursprungsregler är metoder för att avgöra var en vara bör anses ha sitt ursprung och vara producerad. Vissa produkter kan vara helt framställda i ett land medan andra kan ha flera olika ursprung. Kanske en del har framställts i ett land medan en annan komponent framställts i grannlandet. Reglerna hjälper dig då att definiera vilket ursprung som ska gälla för just denna vara. Du behöver sedan ha ett giltigt ursprungsbevis kopplat till din vara som är det som tullmyndigheterna kontrollerar vid en import. Det finns flera olika dokument som anses giltiga som ursprungsbevis. Ta hjälp av en handelsrådgivare om du inte har kunskap kring detta inom ditt företag så kan du undvika problem.