Information

Vad är frihandel?

Frihandel är ett begrepp som används då länder eller regioner vill möjliggöra för enkel och effektiv handel inom de gemensamma områdena. Med hjälp av frihandel ska företag som är verksamma inom frihandelsområdet exempelvis enkelt kunna [läs mer…]