Skillnaderna i hur man bekämpar mögel

Den ökande handeln mellan länder har lett till att man som svensk kan välja mellan en rad olika produkter. Detta gäller inte minst för bekämpningsmedel och andra starka kemikalier. Mögel är ett problem som finns i alla länder. Under 1900-talet blev det populärt att använda starka kemikalier för att bli kvitt problemet. Detta har dock höjt andra intressanta frågor som inte berör priser och utbud.

I Sverige finns det flera myndigheter som kontrollerar marknaden. Det handlar inte bara om priser och utbud. Det handlar också om vad man säljer. Många produkter som importeras från andra länder innehåller nämligen ämnen som är förbjudna i vårt land.

Förbjudna ämnen får oss att höja på ögonbrynen. När det gäller fuktskador och annat försöker man hela tiden hitta lösningar. Starka kemikalier kan som sagt vara en lösning. Forskare har dock kunnat konstatera att dessa ämnen kan vara skadliga för människan. Detta har gjort att myndigheterna har vidtagit åtgärder för att produkter med dessa ämnen inte ska få säljas på den svenska marknaden.

Mögel är ett ämne som får rätt mycket uppmärksamhet när man diskuterar denna fråga. Idag kan man läsa rekommendationer som endast innefattar att man ska tvätta bort möglet och installera en avfuktare. Detta anses av många vara tillräckligt för att komma till bukt med problemet.

I en del andra länder använder man lite mer aggressiva metoder. Frihandel mellan länder bör i grunden innebära att man har rätt till att använda dessa aggressiva metoder för att själv bekämpa möglet. Allt handlar som sagt inte bara om utbud och efterfrågan. Myndigheterna har faktiskt rätten till att sätta stopp för ämnen som i grunden är effektiva.

Man skulle därför kunna säga att frihandeln kommer i andra hand.

Den svenska modellen

Aktörerna på den svenska marknaden använder sig av ett förebyggande arbetssätt. Ett exempel på detta är Avfuktningsteknik.se. Deras metoder går ut på att skapa en god luftkvalitet i bostaden. Detta ska i sin tur hjälpa bostaden att hålla nere fuktnivåerna och i längden också hålla möglet borta.

I många andra länder saknar man detta tänk. Man väljer i stället att använda sig av starka kemikalier när möglet väl uppstår. Problemet är att möglet kommer komma tillbaka om man använder sig av denna metod.

Luftfuktigheten är anledningen till att man har fått problem från första början. Så, vad kan man göra för att slippa en hög luftfuktighet? Man brukar rekommendera att installera en avfuktare. Denna apparat hjälper bostaden att upprätthålla en god luftkvalitet.

Det bör också tilläggas att vissa länder har ett större problem med detta än exempelvis Sverige. Många länder är nämligen varma året runt och i ett sådant klimat tenderar man att få större bekymmer med luftkvaliteten inomhus.

Sverige har som du säkert redan vet ett kargt klimat. Här brukar luftfuktigheten öka under sommaren när det blir varmare. Under stora delar av året brukar dock inte våra bostäder ha en hög luftfuktighet.

Läckage och isolering

Det bör dock tilläggas att det inte bara är väderklimatet som påverkar detta. Läckage och dålig isolering kan också leda till högre luftfuktighet. Dessa två faktorer brukar representera ett större bekymmer för svenskarna.

Visst, våra bostäder tenderar att vara välbyggda. Det finns dock gott om äldre fritidshus som har problem med både läckage och isolering. Lägg därtill att även finare bostäder har bostadsytor som av naturliga skäl inte är anpassade som sovrum eller dylikt.

Ett exempel på detta är vinden. Här är det nästan alltid kallt, och under väderomslaget på somrarna brukar luftfuktigheten bli hög. Ett annat exempel är krypgrunden som finns under bostaden. Slutligen brukar det också finnas uteförråd och liknande utrymmen som man inte brukar räkna till bostadsytorna.